Doba (post) covidová - dovolená, sick days, překážky v práci nebo homeoffice?

10. března 2021 - 10.00 - 12.00 + 13.00 - 15.00 

on-line přes MS Teams

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Současná doba přináší mnohá úskalí ve vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel. Udělejte si přehled v institutech, které můžete využít jako zaměstnavatel a zjistěte, který je v jakou chvíli nejvhodnější využít. 

Zjistěte, za jakých podmínek můžete mít zaměstnance "na překážkách", kdy a jak může zaměstnanec využít sick days a odpovězte si na otázky, kolik má být odměna pro zaměstnance v době karantény. Může tento zaměstnanec mít nařízený home office? 

Přihlásit na kurz se můžete buď emailem na kurzy@pravniinstitut.cz nebo vložením kurzu do Košíku a objednáním.  

2 700,00 Kč

Co vás na kurzu čeká?

Zásadní změny v úpravě dovolené od 1. ledna 2021! Jaké jsou změny a jak postupovat do konce roku?

Kolik dovolené má zaměstnanec? Kdy mu vzniká nárok? Jak velkou část si může určit sám zaměstnanec? Kolik dní předem musí být o dovolenou požádáno? A je možné zaměstnance z dovolené odvolat?

Co když zaměstnanec nepřijde do práce? Jedná se vždy o porušení povinností? Musím zaměstnanci omluvit návštěvu lékaře (s dítětem), pozdní příchod kvůli zpožděnému autobusu či odběru krve? A do kdy musí zaměstnanec informovat o nemoci? Jak často se lze vracet z rodičovské dovolené? A jak to bude, nemůže-li zaměstnavatel přidělovat práci? Má zaměstnanec nárok na mzdu/plat?

Jaký je význam indispozičního volna (sick days)? A jak jej vůbec zavést (pracovní smlouvou, vnitřním předpisem) a může na něj mít nárok každý zaměstnanec?

Jakým způsobem sjednat vhodně dohodu o práci z domu - homeoffice? Jak minimalizovat náklady a případnou odpovědnost za škodu a pracovní úrazy zaměstnance vzniklé při práci z domu?

Účastníci by měli po absolvování kurzu umět správně nakládat s dovolenou, rozlišovat mezi jejími formami, způsoby určení a počítání nároku zaměstnance. Rovněž se zorientují v možných překážkách v práci a souvisejících mzdových/platových nárocích zaměstnanců, budou vědět, které překážky lze považovat za omluvitelné a které mohou být chápány jako porušení povinnosti a důvodem pro skončení pracovního poměru. Seznámí se taktéž se zaváděním a využíváním indispozičního volna (sick days).

Obsah kurzu

  • zásadní změny v úpravě dovolené od 1. ledna 2021 (přehled)
  • jaké existují druhy dovolené a kdy zaměstnanci vzniká nárok na jejich čerpání (víte, že není dovolená jako dovolená, a že neexistuje žádná dovolená na zotavenou?)
  • jak správně určit čerpání dovolené (víte, že zaměstnavatel by měl určit čerpání dovolené písemně a v dostatečném časovém předstihu?
  • kolik dovolené může určit zaměstnanec a kolik zaměstnavatel a v jakém rozsahu
  • jak je to s proplácením dovolené (v jaké výši a do kdy musí být dovolená proplacena?)
  • musí být dovolená vyčerpána do konce roku, jak je to s převáděním dovolené?
  • lze zaměstnance z dovolené odvolat?
  • jaký je rozdíl mezi omluvitelnými a neomluvitelnými překážkami v práci? A jaké má zaměstnanec nároky na mzdu/plat?
  • co je to indispoziční volno a jak jej sjednat a uplatňovat u zaměstnavatele

Pár slov o lektorovi - JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Pan doktor je vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, právní poradce při Českomoravské konfederaci odborových svazů, člen Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, pravidelný člen delegace a pracovních výborů při Mezinárodní organizaci práce, Výborů Evropské odborové konfederace (např. Collective bargaining and wage policy committee), autor řady publikací jak vzdělávacího, tak popularizačního i metodického charakteru (komentářů k zákoníku práce a zákonu o kolektivním vyjednávání), s profesními zkušenostmi jak v soukromém, tak veřejném sektoru, s dlouhodobou lektorskou činností.

Rád tráví čas na chalupě s hrnkem teplého černého čaje a poslechem dobré hudby z LP desek. Je sova, puntičkář a miluje společnost lidí.