Home office - jak na něj, aby vše fungovalo?

25. února 2021 - 13.30 - 16.00

on-line přes MS Teams

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Posíláte své zaměstnance na home office? A jste si opravdu jistí, že máte vše dobře nastaveno? Víte, jak zaměstnancům rozvrhnout pracovní dobu? Jak je odměňovat a kontrolovat jejich práci? Hrozí možnost úrazu v rámci home office? Ne? Pak to zjistíte právě na tomto kurzu. 

Kurz je nezbytný pro manažery, personalisty, vedoucí zaměstnance, právníky, advokáty, vedoucí úřadu, tajemníky a další osoby, které jednají se zaměstnanci a pod jejichž působnost spadá personalistická činnosti.

Přihlásit na kurz se můžete buď emailem na kurzy@pravniinstitut.cz nebo vložením kurzu do Košíku a objednáním. 

1 390,00 Kč

Čím pro vás bude kurz přínosný? 

Po absolvování kurzu budete vědět, zda je vůbec pro práci z jiného místa, než pravidelného pracoviště, potřeba sjednat dohodu o homeoffice. Rovněž se budete orientovat v podstatných náležitostech dohody a zjistíte, jak se vyhnout nejčastějším rizikům a problematickým situacím (zejména s ohledem na neúplně a nekomplexně a nevhodně sjednanou dohodu a úpravu pracovních podmínek zaměstnance).

Obsah kurzu

Odpovědi na základní otázky a postupy při sjednávání homeoffice

 • lze homeoffice nařídit?
 • lze pro podmínky homeoffice využít vnitřní předpis zaměstnavatele?
 • lze homeoffice kombinovat s dočasnou pracovní neschopností?
 • lze homeoffice kombinovat s karanténou?
 • jak rozvrhovat pracovní dobu a co překážky v práci na straně zaměstnance (např. nemoc; svatba ... )
 • musí být zavedení homeoffice projednáno s odborovou organizací?
 • náleží zaměstnanci na homeoffice cestovní náhrady?

Dohoda o homeoffice

 • formální předpoklady (musí být dohoda písemná?)
 • obsah nutný a obsah volitelný
 • ujednání o nákladech práce (příplatky)
 • ujednání o pracovní době

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnost za škodu

 • lze v dohodě smluvně upravit přechod povinností k zajištění BOZP na zaměstnance?
 • kdo a za jakých okolností hradí škodu zaměstnanci škodu na majetku či zdraví (povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy)?

Postihy při nesplnění povinností zaměstnavatele

Pár slov o lektorovi - JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Pan doktor je vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, právní poradce při Českomoravské konfederaci odborových svazů, člen Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, pravidelný člen delegace a pracovních výborů při Mezinárodní organizaci práce, Výborů Evropské odborové konfederace (např. Collective bargaining and wage policy committee), autor řady publikací jak vzdělávacího, tak popularizačního i metodického charakteru (komentářů k zákoníku práce a zákonu o kolektivním vyjednávání), s profesními zkušenostmi jak v soukromém, tak veřejném sektoru, s dlouhodobou lektorskou činností.

Rád tráví čas na chalupě s hrnkem teplého černého čaje a poslechem dobré hudby z LP desek. Je sova, puntičkář a miluje společnost lidí.