Vademecum soudního znalce po 1. lednu 2021 – nový znalecký zákon pro již jmenované znalce

termín bude upřesněn - 9.00 - 15.30

on-line přes MS Teams

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Kurz se zaměřuje na seznámení s novými povinnostmi, které budou muset znalci splnit ihned po účinnosti nového zákona a co v pětiletém přechodovém období, aby mohli nadále vykonávat znaleckou činnost.

Kurz je šitý na míru pro stávající soudní znalce a zájemce o jmenování soudním znalcem.

2 000,00 Kč

Co Vás na kurzu čeká? 

  • Změny v profesní úpravě znalecké činnosti po účinnosti nového o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech (zákon č. 254/2019 Sb.)
  • Přechodová ustanovení nového zákona o znalcích vztahující se k výkonu znalecké činnosti již jmenovaných znalců
  • Co musí znalci splnit ihned po účinnosti nového zákona
  • Přechodová období - co znalci musí splnit, aby po skončení přechodného období mohli i nadále vykonávat znaleckou činnost?
  • Aplikační a výkladové otázky nového zákona - dopady na běžnou činnost znalců

Pár slov o lektorovi - JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Pan doktor přednáší na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti a vede tamtéž odborné kurzy pro znalce a tlumočníky, mimojiné je i odborným garantem konference pro znalce. Je právním asistentem veřejného ochránce práv a právník zabývající se agendou státní správy znalecké a tlumočnické činnosti. Působí jako člen pracovní skupiny ministra obrany pro otázky znalectví, ad hoc člen komise pro obhajobu disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Znáte jej jako dlouholetého lektora znaleckého práva pro znalce, podnikové právníky či pracovníky zabývající se agendou státní správy znalecké činnosti.

Má 4 děti, vytříbený smysl pro humor, miluje posezení s dobrým doutníkem a koňakem a nikdy neotmítne pozvání na dobrou kávu.