Články

V učebnicích pracovního práva se, stejně jako v zákoníku práce, píše, že v případě, že zaměstnanec nemůže konat práci z důvodu, že byl uznán dočasně práce neschopným, byla mu nařízena karanténa, zaměstnavatel musí zaměstnanci omluvit jeho nepřítomnost v práci. Zároveň musí, při splnění zákonných podmínek, zaměstnanci za zameškané pracovní dny...